کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍داق‍ت‌ ک‍ی‍ش‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ورش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،- ۵۲۹ ق‌.م‌ -آرام‍گ‍اه‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ اداری‌
 
پدیدآور:
ص‍داق‍ت‌ ک‍ی‍ش‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکاتبات بازرگانی و اداری
صداقت کیش ، جمشید ؛  [تهران ] کتابفروشی دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶۶۵‬,‭‌ص۴۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آرامگاه کوروش و باورهای مردم فارس
صداقت کیش ، جمشید ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۵‬,‭‌ص۴۶۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک