کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ده‌، ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌ ف‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ح‍ق‍وق‌
 
پدیدآور:
ص‍ده‌، ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌ ف‍رج‌
 
ناشر:
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول القانون
صده ، عبدالمنعم فرج ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭‌ص۵۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الحقوق =حقوق >العینیه الاصلیه
صده ، عبدالمنعم فرج ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ص۵۶۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه العقد فی قوانین البلاد العربیه ( القانون المصری واللبنانی والسوری والعراقی واللیبی والکویتی والسودانی )
صده ، عبدالمنعم فرج ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۷۰۷۴،/۱۷۴۹۲‬,‭‌ص۵۶۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک