کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ف‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ص‍ف‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ت‍ک‍ا
ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
ن‍وح‌ ن‍ب‍ی‌ (ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واران :گزیده اشعار
صفربیگی ، جلیل ؛  تهران تکا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ص۷۱۲و ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عاشقانه های یک زنبور کارگر :مجموعه شعر
صفربیگی ، جلیل ؛  تهران نوح نبی (ع )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ص۷۱۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هشت چارانه
صفربیگی ، جلیل ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ص۷۱۲‌ه‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک