کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ص‍ف‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کیفری و جرم شناختی طرح برون سپاری در شرکت های دولتی
صفری ، مجید ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۴۸۴ ،CAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک