کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍اب‍دی‍ن‌، س‍ام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ع‍اب‍دی‍ن‌، س‍ام‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ح‍رف‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الغناء=غناء >فی قصر الخلیفه المامون و اثره علی العصر العباسی
عابدین ، سامی ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۱۷۴۹۲۷‬,‭‌ع۱۲۷‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فی الادب العباسی :قصر المامون واثره علی العصر
عابدین ، سامی ؛  بیروت دار النهضه العربیه   ، ۱۴۲۲ه = ۲۰۰۱ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ع۱۲۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک