کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ج‍م‍ال‌ اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
دراج‍ی‌، غ‍ازی‌ ح‍ن‍ون‌ خ‍ل‍ف‌
خ‍ل‍ف‌، س‍ام‍ی‍ه‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌
ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ج‍م‍ال‌ اب‍راه‍ی‍م‌
درک‍زل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ف‍رم‍ان‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تصحیح الخطا فی الحکم الجزائی
عبدالحسین ، جمال ابراهیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۳۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
<القوه = قوه >التنفیذیه للاحکام الجزائیه
درکزلی ، عباس حکمت فرمان ؛  بغداد: دانشگاه بغداد ۱۴۲۳ق
شماره راهنما: ۱۴۲۳، ۵۰۷ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
<التجاوز = تجاوز>فی الاباحه :دراسه مقارنه
خلف ، سامیه عبدالرزاق ؛  بغداد: دانشگاه بغداد ۱۴۲۶ق
شماره راهنما: ۱۴۲۶، ۵۰۹ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
استظهار القصد الجنائی فی جریمه القتل العمد
دراجی ، غازی حنون خلف ؛  بغداد: دانشگاه بغداد ۱۴۲۵ق
شماره راهنما: ۱۴۲۵، ۵۱۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک