کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍دال‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ع‍دال‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍رس‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استرس سازمانی ( ساختار و مبانی نظری :)پژوهشی در رفتار سازمانی پیشرفته
عدالتی ، حسین ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۹۰۴۲‬,‭‌ع۴۶۹‌ف‍لا‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک