کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ل‍ب‍ی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و ب‍ردگ‍ی‌
اب‍ن‌ م‍ق‍ف‍ع‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ دادوی‍ه‌،۱۰۶ ؟- ۱۴۵ ؟ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ق‍ی‍ام‌ زن‍گ‍ی‍ان‌،۲۷۰-۲۵۵ ق‌
ح‍س‍ی‍ن‌، طه‌، ۱۹۷۳ - ۱۸۸۹ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ب‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
دار ال‍ف‍اراب‍ی‌
م‍وس‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
دارالاداب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ابن المقفع الکاتب و المترجم و المصلح
علبی ، احمد ؛  بیروت دار الفارابی   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷،/‌س‌ع‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ثوره العبید فی الاسلام
علبی ، احمد ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳‬,‭‌ع۷۹۳‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قیام زنگیان
علبی ، احمد ؛  تهران موسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۹۵۳‬,‭۰۲‬,‭‌ع۷۹۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طه حسین رجل و فکر و عصر
علبی ، احمد ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌ح۵۶۲/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک