کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ع‍ک‍اف‌ ده‍ک‍ردی‌، م‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ش‍ع‍ر زه‍د
 
پدیدآور:
ع‍ک‍اف‌ ده‍ک‍ردی‌، م‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل و بررسی شعر زهد در ادب فارسی تا قرن ششم هجری
عکاف دهکردی ، مینا ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۲۹ ،LP
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک