کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ار، گ‍ون‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ار، گ‍ون‍ت‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول زمین شناسی ایزوتوپی
فار، گونتر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۵۵۱‬,‭‌ف۱۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک