کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍ران‍ک‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ف‍ران‍ک‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ب‍ازت‍اب‌ ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
میرا
فرانک ، کریستوفر ؛  تهران امیرکبیر بازتاب نگار   ، ۱۳۵۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ف۳۴۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک