کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، گ‍روه‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه علم جغرافیا در ایران
مومنی ، مصطفی ؛  تهران فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۸۵۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی هنر و معماری پس از انقلاب اسلامی
تهران فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ، گروه هنر و معماری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۷‬,‭‌ک۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین کنفرانس روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
کنفرانس روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ( دومین :۱۳۸۴ : تهران ) ؛  تهران فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۳۳‬,‭۷۰۹۵۵‬,‭‌ک۷۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک