کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -م‍دی‍ران‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ -م‍دی‍ران‌ -ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی در محیط کار( با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی )
ساعتچی ، محمود ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۸۷-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌س۱۷۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک