کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ف‍لاح‌ رس‍ت‍گ‍ار، گ‍ی‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ف‍لاح‌ رس‍ت‍گ‍ار، گ‍ی‍ت‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
منتخب شعر بهار و بررسی کوتاهی از اشعار او
فلاح رستگار، گیتی ؛  مشهد کتابفروشی باستان   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ف۸۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک