کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍روزش‍اه‌ ت‍غ‍ل‍ق‌، ۷۰۹- ۷۹۰ ؟ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍روزش‍اه‌ ت‍غ‍ل‍ق‌، ۷۰۹- ۷۹۰ ؟ق‌
 
پدیدآور:
ع‍ف‍ی‍ف‌، ش‍م‍س‌ س‍راج‌
 
ناشر:
اس‍اطی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فیروزشاهی
عفیف ، شمس سراج ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭۰۲۳۶۰۹۲‬,‭‌ف۹۵۱/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک