کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ - ق‍ص‍ه‌ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍رم‍ن‌، راب‍رت‌
ف‍ی‍ل‍د، س‍ی‍د
وگ‍ل‍ر، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ع‍م‍ران‍ی‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
ب‍دری‌، ج‍م‍ال‌ ش‍اک‍ر
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ب‍رگ‌
م‍ی‍ن‍وی‌ خ‍رد
ع‍ک‍س‌ م‍ع‍اص‍ر
ص‍ف‍ح‍ات‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختار اسطوره ای در فیلمنامه
وگلر، کریستوفر ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۲۳‬,‭و۶۹۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه فیلمنامه بنویسیم
فیلد، سید ؛  تهران عکس معاصر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۹۱۴۳،/۰۶۶۷‬,‭‌ف۸۹۳‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای نویسندگی برای سینما، تئاتر و تلویزیون
عمرانی ، حیدرعلی ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۹۱۴۳،/۰۶۶۷‬,‭‌ع۸۹۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فن السیناریو فی قصص القرآن :حوارفکری و حضاری جدید فی النص
بدری ، جمال شاکر ؛  دمشق صفحات للدراسات و النشر   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۳۶۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سفر نویسنده :ساختار اسطوره ای در خدمت نویسندگان
وگلر، کریستوفر ؛  تهران مینوی خرد   ، ۱۳۸۷-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۲۳‬,‭و۶۹۶‌س‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روند فیلمنامه نویسی
برمن ، رابرت ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۲۳‬,‭‌ب۴۷۵ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک