کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ص‍ر
 
پدیدآور:
ب‍در، ج‍م‍ال‌ م‍رس‍ی‌
س‍ن‍ه‍وری‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ اح‍م‍د
ن‍ش‍ات‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الوسیط = وسیط >فی شرح القانون المدنی الجدید
سنهوری ، عبدالرزاق احمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۹۹۸م = ۱۴۱۹ق
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲‬,‭‌س۷۸۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<النیابه = نیابه >فی التصرفات القانونیه طبیعتها و احکامها و تنازع القوانین فیها
بدر، جمال مرسی ؛  قاهره هیئه المصریه العامه للکتاب   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۶۲‬,‭‌ب۳۶۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی مصر
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲‬,‭‌ق۳۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رساله الاثبات
نشات ، احمد ؛  ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۶۲‬,‭‌ن۴۴۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک