کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رار( آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -)ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رار( آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -)ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ک‍اظم‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انواع و اقسام قرارهای مدنی مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی جدید مشتمل بر :نوع قرارها، موارد قرارها، آثار حقوقی قرارها، نمونه قرارها
کاظم زاده ، علی ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ک۲۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته
شریفی ، مهدی ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ش۴۶۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تامین خواسته از درخواست تا صدور
شریفی ، مهدی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ش۴۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک