کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍روی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ام‍ی‍ن‌ پ‍ور، ال‍ه‍ام‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول حاکم بر قراردادهای دولتی
حبیب زاده ، محمدکاظم ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۵۲‬,‭۵۳‬,‭‌ح۲۸۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای بی اوتی در دوره بهره برداری
امین پور، الهام ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۵۲‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۴۱‌ح‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای بی اوتی :تنظیم ، ساختار و قوانین حاکم
شیروی ، عبدالحسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۵۲‬,‭۵۳‬,‭‌ش۹۷۱‌قر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک