کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍رب‍ان‍ی‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، طاه‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍رب‍ان‍ی‌ خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، طاه‍ره‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه وضعیت موجود برنامه درسی مقطع متوسطه از نظر میزان توجه به مولفه های یادگیری طبیعی
قربانی خسروشاهی ، طاهره ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۱ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک