کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وک‍ال‍ت‌
وک‍ال‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
ن‍ش‍ر گ‍ن‍دم‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی وکیل دادگستری
قهرمانی ، نصرالله ؛  نشر گندم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۲۳‬,‭‌ق۹۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات وکالت
قهرمانی ، نصرالله ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ق۹۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی
قهرمانی ، نصرالله ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ق۹۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک