کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍وردوئ‍ی‌ م‍ی‍لان‌، م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ردی‌ -خ‍ودآم‍وز
 
پدیدآور:
ق‍وردوئ‍ی‌ م‍ی‍لان‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اص‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و مکالمات روزمره کردی به فارسی ( به دو لهجه بادینی و سورانی )
قوردوئی میلان ، مجید ؛  ارومیه حسینی اصل   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‌ک‬,‭۲‬,‭‌ق۸۷۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک