کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ق‍وره‌، ن‍ائ‍ل‍ه‌ ع‍ادل‌ م‍ح‍م‍د ف‍ری‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ق‍وره‌، ن‍ائ‍ل‍ه‌ ع‍ادل‌ م‍ح‍م‍د ف‍ری‍د
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الحاسب الالی الاقتصادیه
قوره ، نائله عادل محمد فرید ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ق۸۷۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک