کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍اغ‍وط، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
م‍اغ‍وط، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ری‍اض‌ ال‍رئ‍ی‍س‌
دار ال‍م‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرق عدن غرب الله ...
ماغوط، محمد ؛  دمشق دار المدی   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌م۱۵۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساخون وطنی :هذیان فی الرعب و الحریه
ماغوط، محمد ؛  لندن ریاض الرئیس   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌م۱۵۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک