کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -اردن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -اردن‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -اردن‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -اردن‌
ث‍ب‍ت‌ اخ‍ت‍راع‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -اردن‌
 
پدیدآور:
ص‍ب‍اح‍ی‍ن‌، خ‍ال‍د
س‍م‍اوی‌، ری‍م‌
م‍ل‍وک‍ی‌، ای‍اد
رواح‍ن‍ه‌، م‍ن‍ی‍رع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌، ص‍لاح‌
 
ناشر:
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<المدخل = مدخل >الی الملکیه الفکریه
زین الدین ، صلاح ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۵۰۴۸‬,‭ز۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المسوولیه = مسوولیه >عن الاشیاء و تطبیقها علی الاشخاص المعنویه بوجه خاص :دراسه مقارنه
ملوکی ، ایاد ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ق = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۵۰۴۸‬,‭‌م۷۶۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرط الجده ( السریه )فی براءه الاختراع :دراسه مقارنه بین التشریعین المصری و الاردنی و الاتفاقیات الدولیه
صباحین ، خالد ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ق = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۵۰۴۸‬,‭‌ص۳۶۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه التشریعات والاجتهادات القضائیه المتعلقه فی الملکیه الفکریه والصناعیه
رواحنه ، منیرعبدالله ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۴۸۲،/۵۶۹۵‬,‭ر۷۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
براءات الاختراع فی الصناعات الدوائیه :التنظیم القانونی للتراخیص الاتفاقیه فی ضوء منظمه التجاره القانونیه )O.T.W(
سماوی ، ریم ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۲۹ه = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۴۳۸،/۵۶۹۵‬,‭‌س۷۲۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک