کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ج‍ن‍ون‌، ق‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ال‍م‍ل‍وح‌،- ۶۸؟ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۱ ق‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱ ق‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ن‍ون‌، ق‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ال‍م‍ل‍وح‌،- ۶۸؟ق‌
م‍ج‍ن‍ون‌، ق‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ال‍م‍ل‍وح‌،- ۶۸؟ق‌
م‍ج‍ن‍ون‌،ق‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ال‍م‍ل‍وح‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ش‍ع‍ب‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان مجنون لیلی
مجنون ، قیس بن الملوح ،- ۶۸؟ق ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ، ۱۴۱۲
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌م۲۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الحب =حب >الخالد
مجنون ،قیس بن الملوح ؛  بیروت دارالکتب الشعبیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌م۲۸۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان مجنون لیلی
مجنون ، قیس بن الملوح ،- ۶۸؟ق ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۱۴۱۶ق =۱۹۹۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌م۲۸۲دط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیوان مجنون لیلی
مجنون ، قیس بن الملوح ،- ۶۸؟ق ؛  بیروت دارالفکر اللبنانی   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌م۲۸۲د‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک