کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ج‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ی‍ل‍ق‍ان‍ی‌،- ۵۸۶؟ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ی‍ل‍ق‍ان‍ی‌،- ۵۸۶؟ق‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان مجیرالدین بیلقانی
مجیرالدین بیلقانی ،- ۵۸۶؟ق ؛  تبریز دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، موسسه تاریخ و فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌ب۹۶۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک