کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -آم‍ار -س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران در آیینه ی آمار ۱۳۸۲ شماره ی ۲۳
تهران مرکز آمار ایران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۴۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک