کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ک‍ت‍اب‌ گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
زخ‍م‌ م‍ع‍ده‌ -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ی‍روان‌، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
م‍رک‍ز ک‍ت‍اب‌ گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اثرات متقابل داروها
پیروان ، بهزاد ؛  مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۷۰۴۵‬,‭‌پ۹۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چه کنیم که دچار زخم معده و اثنی عشر نشویم
حاجبی ، محمد حسین ؛  تهران مرکز کتاب گلگشت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۳۴۳۰۶۱‬,‭‌ح۱۳۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک