کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍زرع‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍ذوی‌( اب‍وزی‍دآب‍اد -)واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍زرع‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ع‍ب‍اس‌ م‍زرع‍ت‍ی‌ و...
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بیذوی :ابوزیدآباد کاشان
مزرعتی ، عباس ؛  تهران عباس مزرعتی و...   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۸‬,‭ک‌ش‌/۹۳‬,‭‌م۴۹۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک