کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ -اروپ‍ا -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ -اروپ‍ا -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ره‍ل‍م‌، ت‍وم‍اس‌
ورت‍ووک‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
 
ناشر:
ال‍ه‍دی‌
م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسلام در اروپا و سیاست های دین و امت
ورتووک ، استیون ؛  تهران مرکز بازشناسی اسلام و ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۴‬,‭و۵۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حضور نوین اسلام در اروپای غربی
گرهلم ، توماس ؛  تهران الهدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۴‬,‭‌گ۳۸۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک