کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -ورزش‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -ورزش‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌، م‍روان‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
آری‍اف‍ر، خ‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ورزش‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<التصنیف =تصنیف >الطبی و القانون الدولی بالکره الطائره للمعاقین حرکیا...جلوس
ابراهیم ، مروان عبدالمجید ؛  اردن دارالثقافه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۱۹۶‬,‭‌ف‍لا۱۳۳‌ت‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول علمی و درمانی تمرینات ورزشی معلولین
آریافر، خلیل ؛  [تهران ] سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۱۹۶‬,‭آ۴۴۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک