کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ل‍ک‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
ملک اسمعیلی ، عزیزالله ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌م۷۵۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک