کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ن‌ م‍ن‍ش‍ورات‌ دارال‍ه‍ج‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍راه‍ی‍دی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ن‌ م‍ن‍ش‍ورات‌ دارال‍ه‍ج‍ره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب العین
فراهیدی ، خلیل بن احمد ؛  قم من منشورات دارالهجره   ، ۱۴۰۵ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف۳۵۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک