کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ن‍ص‍ورآب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍ورآب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
منصورآبادی ، عباس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۷۹۳‌ح‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری عمومی ( ۱)
منصورآبادی ، عباس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۷۹۳‌ح‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری ( ۱)
منصورآبادی ، عباس ؛  تهرا میزان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۷۹۳آ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک