کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ن‍ف‍ی‌ گ‍رای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ث‍ب‍ت‌ ن‍گ‍ری‌
م‍ن‍ف‍ی‌ گ‍رای‍ی‌
 
پدیدآور:
راج‍ر، ج‍ان‌
ف‍ق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
اس‍رار
م‍رس‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تفکر منفی
راجر، جان ؛  تهران اسرار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۴۲‬,‭ر۱۳۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تحلیلی مثبت اندیشی و منفی نگری
فقی ، ابراهیم ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۹۴-۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ف۷۹۳‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک