کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍واد م‍خ‍در -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ب‍ی‍روت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ب‍ی‍روت‌
 
پدیدآور:
ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ ن‍ع‍ی‍م‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی المخدرات :دراسه مقارنه من خلال الفقه و الاجتهاد
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۷۷،/۵۶۹۲۵‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک