کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ه‍ران‌
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه علم جغرافیا در ایران
مومنی ، مصطفی ؛  تهران فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌م۸۵۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تهران :جغرافیا، تاریخ ، فرهنگ
تهران کتاب مرجع   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۱۲۲‬,‭‌ت۸۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جهان اسلام
مومنی ، مصطفی ؛  تهران کتاب مرجع   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌م۸۵۲‌ج‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک