کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍وی‍د ش‍ی‍رازی‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ ق‌ -.اش‍ع‍ار ع‍رب‍ی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ق‌.
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
م‍وی‍د ش‍ی‍رازی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ل‍وک‍س‌ (ن‍وی‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شعرهای عربی سعدی شیرازی
موید شیرازی ، جعفر ؛  شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌ک/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیامبر و باغ پیامبر
جبران ، جبران خلیل ؛  [شیراز] دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیمای سعدی
موید شیرازی ، جعفر ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴،/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شناختی تازه از سعدی ، همراه با متن مصحح و معرب اشعار عربی و ترجمه فارسی
موید شیرازی ، جعفر ؛  شیراز لوکس (نوید)   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌س۵۵۴،/‌س‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک