کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍س‍ن‍ه‍وری‌ م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌
 
پدیدآور:
زی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ رج‍ب‌ م‍ح‍م‍دخ‍ل‍ف‌
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍س‍ن‍ه‍وری‌ م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قواعد الترجیح بین ادله الاثبات المتعارضه فی الدعوی المدنیه ( دراسه مقارنه )
زیدی ، حسین رجب محمدخلف ؛  بغداد بیروت مکتبه السنهوری مکتبه زین الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۶۴‬,‭ز۸۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک