کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
روزب‍ه‍ان‌ ب‍ق‍ل‍ی‌، روزب‍ه‍ان‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ن‍ص‍ر،۵۵۲ ق‌؟-۶۰۶ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اس‍ت‍رات‍ژی‌ ن‍ظام‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، م‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
س‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح حال و آثار و اشعار شیخ روزبهان بقلی فسائی شیرازی
میر، محمدتقی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭ر۷۹۸/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان نامی پارس
میر، محمدتقی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۶۳‬,‭‌م۹۲۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ استراتژی
محمدنژاد، میر علی ؛  [تهران ] سنا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۵۵‬,‭۰۲۰۱۴‬,‭‌م۳۵۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک