کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌)
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍زائ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍لارک‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ج‍دی‍دی‌ س‍رای‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ک‍ری‍ان‍گ‌ س‍اک‌، ک‍ی‍ت‍ی‌ چ‍ای‍س‍اری‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
دادگ‍س‍ت‍ر
دان‍ش‍ور؛ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر حقوق جزای انگلستان به همراه سوالات آزمون حقوق جزا در دوره کارشناسی رشته حقوق دانشگاه لندن در سالهای ۱۹۹۴ و۱۹۹۵
تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌م۴۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳)
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۹۶۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری بین المللی به انضمام اساسنامه دادگاه نورنبرگ ،...
کریانگ ساک ، کیتی چایساری ؛  تهران دانشور؛ جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۲- ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۷‬,‭‌ک۴۸۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دادگاه کیفری بین المللی
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۳-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۵‬,‭‌م۹۶۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلستان
جدیدی سرای ، سلیمان ؛  تهران : دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۳۲ ،CAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه اشخاص
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۵‬,‭‌م۹۶۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی
کلارکسون ، کریستوفر ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌ک۶۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ :)جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( با نگرش تطبیقی )
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۹۶۱‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۱ :)جرایم علیه اشخاص
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۵،/۵۵‬,‭‌م۹۶۱‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک