کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ی‍چ‍ل‌، ک‍ارول‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
زن‍ان‌ در پ‍خ‍ش‌ رادی‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍چ‍ل‌، ک‍ارول‍ی‍ن‌
م‍ی‍چ‍ل‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زنان و رادیو
میچل ، کارولین ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۸۴‬,‭۵۴۰۸۲‬,‭‌م۹۲۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توریسم و کاهش فقر
میچل ، جاناتان ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۴۷۹۱‬,‭‌م۹۲۲‌ت‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک