کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ اداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ اداری‌
 
پدیدآور:
ص‍داق‍ت‌ ک‍ی‍ش‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
غ‍لام‍ی‌ ن‍ه‍اد، ج‍م‍ش‍ی‍د
ق‍اس‍م‍ی‍ان‌، خ‍س‍رو
س‍ی‍ف‍ی‌ زی‍ن‍اب‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر زر
ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
ن‍ی‍ای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکاتبات بازرگانی و اداری
صداقت کیش ، جمشید ؛  [تهران ] کتابفروشی دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶۶۵‬,‭‌ص۴۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اصول و ارزشها و ضوابط حاکم بر تهیه و تنظیم و تصویب قراردادها و موافقت نامه های بازرگانی -اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
سیفی زیناب ، غلامعلی ؛  شناسنامه تولید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۵۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌س۹۵۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکاتبات اداری
قاسمیان ، خسرو ؛  شیراز نشر زر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶۶۵‬,‭‌ق۲۱۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش اداری :درسنامه ی کارگاه مهارت های نوشتار اداری
غلامی نهاد، جمشید ؛  تهران نیایش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶۶۵‬,‭‌غ۷۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک