کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ج‍ات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، گ‍ف‍ت‍گ‍و ک‍ن‍ن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۷۳-۱۲۸۶ - خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، گ‍ف‍ت‍گ‍و ک‍ن‍ن‍ده‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات بازرگان شصت سال خدمت و مقاومت
نجاتی ، غلامرضا، گفتگو کننده ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۲۰۹۲‬,‭‌ب۲۱۳/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک