کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ج‍ف‌زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍م‍ی‍دی‍ه‌ه‍ا
س‍پ‍ه‍ری‌ -، س‍ه‍راب‌ -، ۱۳۰۷ - ۱۳۵۹ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ازن‍دران‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌ -.ع‍ل‍م‌
اس‍لام‌ -ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ ف‍ک‍ری‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‌زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا
ن‍ج‍ف‌ زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر، ۱۳۳۹-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
ص‍ری‍ر ق‍ل‍م‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ )، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور، ن‍ش‍ر ب‍ل‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علم از دیدگاه امام علی (ع )
نجف زاده بارفروش ، محمدباقر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ن۳۱۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مازندرانی
نجف زاده بارفروش ، محمدباقر ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‌خ‬,‭‌ن۳۱۷و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحمیدیه در ادب فارسی
ستوده ، غلامرضا ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۳۸‬,‭‌س۳۵۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای معلم شهید دکتر علی شریعتی
شریعتی ، علی ؛  تهران صریر قلم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸‬,‭‌ش۴۴۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کفش هایم کو؟ چه کسی بود صدا زد سهراب ؟ :درنگی در زندگی و شعر سهراب
نجف زاده بارفروش ، محمد باقر، ۱۳۳۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۳۱۹۳۴۲فاکس ۸۸۳۱۳۸۹۸ ،آدرس ناشر :تهران - خ سمیه - پس از مفتح - ساختمان ۱۱۲ - واحد ۷ سفیر اردهال   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌ن۳‌ک۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک