کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍خ‍ل‍ه‌، م‍وری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍رداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‍وق‌اداری‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍خ‍ل‍ه‌، م‍وری‍س‌
 
ناشر:
دارب‍ی‍روت‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون البلدیات
نخله ، موریس ؛  بیروت داربیروت للنشر   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۴۴۰۹‬,‭‌ن۳۶۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الوسیط >فی شرح قانون الموظفین
نخله ، موریس ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۴۴‬,‭‌ن۳۶۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک