کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ب‍ازگ‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ب‍ازگ‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر بازگیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۲۱۳آ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی :مزارعه ، مساقات ، مضاربه ، حواله ، قرض ، طلب ، نکاح و طلاق ، خسارت در قانون تملک آپارتمانها
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر بازگیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۲۱۳آ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر بازگیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۲۱۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک