کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ن‍ارون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
رس‍ول‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ارون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جهان داستان :چهارده داستان کوتاه با شرح و تفسیر همراه با واژه نامه اصطلاحات ادبیات داستانی
میرصادقی ، جمال ؛  نشر نارون   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌م۹۴۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
رسولی ، عبدالرحمن ، گردآورنده ؛  تهران نشر نارون   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۷۰۷۰۲۶۴۳‬,‭ر۵۲۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک