کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ادی‍ب‌ س‍ل‍طان‍ی‌، م‍ی‍ر ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماده ساختن کتاب :برای مولفان ، مترجمان ، ویراستاران ، کتابداران ، ناشران ، چاپخانه ها ودوستداران کتاب
ادیب سلطانی ، میر شمس الدین ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۳۴۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک